simple web templates
Europejski Fundusz Społeczny

Kreatywni na co dzień

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stypendia w ramach projektu Kreatywni na co dzień

Stypendia w ramach projektu "Kreatywni na co dzień" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przyznane.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie z dnia 5 września 2017 roku została powołana Komisja Stypendialna w składzie:

Maciej Puzik – Przewodniczący Komisji Stypendialnej
Marcin Para – Sekretarz Komisji Stypendialnej 
Małgorzata Grabowska – Członek Komisji Stypendialnej 
Marzena Burdzy – Członek Komisji Stypendialnej 
Julian Dalidowicz – Członek Komisji Stypendialnej 

Komisja w/w składzie dokonała merytorycznej i formalnej oceny wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów do przyznania stypendium zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Wsparcia Stypendialnego określającym zasady przyznawania i przekazywania stypendiów.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Stypendialna przyznała stypendium w wysokości 1.000,00 zł. brutto za jeden miesiąc, wypłacane przez okres 10 miesięcy następującym uczniom:

1. Karolina Kamila Krywalewicz
2. Paula Katarzyna Maciejewska 
3. Natalia Kowalska 
4. Karolina Todorska 
5. Tomasz Lisowski 
6. Katarzyna Kowalczyk

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35