ZSP Nr 2 w Gryfinie

Kreatywni na co dzień - ZSP Nr 2 w Gryfinie

Stypendia w ramach projektu "Kreatywni na co dzień" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przyznane.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie z dnia 5 września 2017 roku została powołana Komisja Stypendialna w składzie:

 1. Maciej Puzik – Przewodniczący Komisji Stypendialnej
 2. Marcin Para – Sekretarz Komisji Stypendialnej
 3. Małgorzata Grabowska – Członek Komisji Stypendialnej
 4. Marzena Burdzy – Członek Komisji Stypendialnej
 5. Julian Dalidowicz – Członek Komisji Stypendialnej

Komisja w/w składzie dokonała merytorycznej i formalnej oceny wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów do przyznania stypendium zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Wsparcia Stypendialnego określającym zasady przyznawania i przekazywania stypendiów.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej Komisja Stypendialna przyznała stypendium w wysokości 1.000,00 zł. brutto za jeden miesiąc, wypłacane przez okres 10 miesięcy następującym uczniom:

 1. Karolina Kamila Krywalewicz
 2. Paula Katarzyna Maciejewska
 3. Natalia Kowalska
 4. Karolina Todorska
 5. Tomasz Lisowski
 6. Katarzyna Kowalczyk